Covid-19

Naturlige Helgeland innfører smitteverntiltak

Vi tar situasjonen rundt Covid-19 alvorli og har innført konkrete tiltak for at våre gjester og ansattes sikkerhet er ivaretatt.

Våre smitteverntiltak

Hvis du har symptomer på luftveisinfeksjoner, kan du ikke delta på våre aktiviteter. Er du i risikogruppen eller omgås personer i risikogruppen anbefaler vi deg å vurdere om du bør avstå fra å delta.  

Billettsalg:

Plass på de fleste av våre aktiviteter kan bestilles og betales via vår nettside. For zipline har vi drop-in, og anbefaler å benytte vipps eller «tapping» med kort for betaling. Vi kan måtte avvise gjester ved for stor pågang. Dette for å unngå for store folkesamlinger.

Oppmøte:

Våre aktiviteter krever ikke nærkontakt med andre gjester. Våre aktiviteter foregår utendørs hvor vi har god plass og vi anbefaler alle å forholde seg til 1 meters regelen. Dette gjelder spesielt i kø eller på tilskuerplasser. Familie, venner eller andre tilskuere må også følge gjeldende smittevernregler og vi anbefaler alle å vise hensyn selv om dere ikke deltar på våre aktiviteter. Vi har satt opp skilt som påminnelse ved landingsplattformen utenfor Fru Haugans Hotel hvor det til tider kan være samlet mange mennesker.

Vi har desinfisering tilgjengelig og alle skal desinfisere hender ved ankomst.

Utstyr:

Alle gjester i Mosjøen via ferrata må bruke hansker (arbeidshansker, gartnerhansker osv kan benyttes). Ta gjerne med egne hansker eller kjøp hos våre guider.

Transport

For ziplineturene tilbyr vi transport fra Fru Haugans Hotell med egen bil. Vi må forholde oss til de nasjonale smittevernreglene og har nå tillatelse til å benytte alle seter i bilen.

 

Under selve aktiviteten

Hold avstand!

Er du ikke i samme familie/husstand skal du holde minimum 1 meter avstand.

Opplæring og påseling:

  • Våre guider gjennomfører opplæring som tidligere, men med god avstand. Ansvarsskjema skal signeres før turen starter
  • Du tar selv på selen under veiledning av våre guider. Medlemmer av samme husstand kan hjelpe hverandre.
  • Instruktør tar visuell kontroll og sørger for at selen sitter som den skal.
  • Det er IKKE tillatt å forlate området med utstyret på, og eller være i kontakt med andre som ikke skal delta på aktiviteten etter at utstyret er tatt på.
  • Det er nå påbudt å benytte hansker i Mosjøen via ferrata

Etter aktivitet

  • Seletøy og hjelmer legges etter bruk på anvist plass. Utstyret desinfiseres i henhold til gjeldene regler etter hver bruk.
  • Våre guider bruker hansker og det er viktig at gjestene føler guidens anvisninger for avstand til guiden.

Har du noen spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss.

Velkommen til en sommer fylt med gode opplevelser og øyeblikk du vil huske!